Info

Verkoopadressen

De 16 ‘Rotterdamse Gebouwen’ bouwplaten en de 2 boeken met bouwplaten zijn ook te zien en te koop bij de volgende winkels:
Boekhandel Donner (gehele collectie)
Rotterdam Info (gehele collectie)
NAI Boekverkopers (gehele collectie)
Zeist Bouwplaten (gehele collectie)
Museum Boijmans van Beuningen (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
de Kunsthal (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
De Doelen winkel (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
Boekhandel Van Gennep (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
Oosterboekhandel J. Amesz (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
S.S. De Rotterdam (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
Bruna Rotterdam Centraal (‘7 Rotterdamse gebouwen’)
Groos (‘7 Rotterdamse gebouwen’)

Wilt u ook de Rotterdamse Gebouwen verkopen?
Neem dan contact met ons op.

Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

3. Verzendkosten
Voor verzending van de artikelen binnen Nederland brengt STRM portokosten in rekening tenzij anders vermeld. Voor verzending naar het buitenland neem s.v.p.contact op voor portokosten.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten.

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bankrekening of iDEAL. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert STRM de bestelde artikelen voor u. Mocht STRM de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

4.3 Betalingen via iDEAL vinden plaats via een beveiligde verbinding. Onze Payment Service Provider is Mollie. Deze naam zal op uw rekeningafschrift verschijnen. Mollie is PCI DSS-gecertificeerd en staat onder toezicht van de Nederlandse bank.

5. Levering
5.1 Alle artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij de postkantoor.

5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij postkantoor binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

5.3 Post wordt in de regel binnen 2 dagen bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5.4 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien STRM uw bestelling binnen 15 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5.5 STRM is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door postbezorger.

6. Het herroepingsrecht
6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

6.2 Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

6.4 Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

6.5 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

6.6 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via contact@strm.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

6.7 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• bouwplaten zijn uitgeknipt of zijn beschadigd
• sprake is van een speciale bestelling gemaakt in opdracht

6.8 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal STRM op haar kosten zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

6.9 Terugbetaling. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. STRMkan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. STRM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 STRM is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door STRM zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.4 STRM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STRM in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat STRM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door STRM gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
STRM streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van STRM, dan wordt STRM daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van STRM.[/ppmtoggle] [/ppmaccordion]

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

3. Verzendkosten
Voor verzending van de artikelen binnen Nederland brengt STRM portokosten in rekening tenzij anders vermeld. Voor verzending naar het buitenland neem s.v.p.contact op voor portokosten.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten.

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bankrekening of iDEAL. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert STRM de bestelde artikelen voor u. Mocht STRM de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

4.3 Betalingen via iDEAL vinden plaats via een beveiligde verbinding. Onze Payment Service Provider is Mollie. Deze naam zal op uw rekeningafschrift verschijnen. Mollie is PCI DSS-gecertificeerd en staat onder toezzicht van de Nederlandse bank.

5. Levering
5.1 Alle artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij de postkantoor.

5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij postkantoor binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

5.3 Post wordt in de regel binnen 2 dagen bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5.4 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien STRM uw bestelling binnen 15 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5.5 STRM is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door postbezorger.

6. Het herroepingsrecht
6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

6.2 Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

6.4 Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

6.5 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

6.6 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@oscarparc.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

6.7 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• bouwplaten zijn uitgeknipt of zijn beschadigd
• sprake is van een speciale bestelling gemaakt in opdracht

6.8 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal STRM op haar kosten zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

6.9 Terugbetaling. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. STRMkan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. STRM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 STRM is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door STRM zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.4 STRM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STRM in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat STRM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door STRM gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
STRM streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van STRM, dan wordt STRM daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van STRM.